Slik Gjør Du Innskudd hos et Casino

Norske mynter

Den forrige rød-grønne regjeringen oppnåde i sin periode flertall på stortinget for å gjøre det vanskeligere å bruke betalingskort hos utenlandske casino og spillselskaper. Måten dette ble gjennomført på er at norske banker ble beordret til å akseptere en spesifikk oppgjørskode. En gjennomsnitts nordmann bruker bankkort til å betale for et vidt antall forskjellige varer og tjenester. I finansverdenen blir ofte disse varene samlet sammen i egne kategorier, hvor én av disse for eksempel kan være “vare/detaljhandel”, mens en annen kan være “dagligvarer”. Det spesielle med casino og spillselskap er at de sitter med en unik oppgjørskode hos de norske bankene. Det stortinget gjorde var ganske enkelt å nekte norske banker å utbetale penger i transaksjoner som brukte disse kodene. Det betød at alle terminaler … Les mer